Mix stanowisk pracy w Bydgoszczy

Bydgoski rynek pracy w roku 2018 podzielony jest na trzy grupy, które odgrywają szczególną rolę w jego strukturach. Mianowicie mowa o zawodach pozostających w deficytowych strukturach zatrudnienia, a także równowadze

Niepełnosprawna społeczność wymaga aktywizacji

Osoby niepełnosprawne zazwyczaj spotykają się z problemami na lokalnym rynku pracy. Większość problemów wynika ze strachu i niewiedzy, jakie towarzyszą pracodawcom. W obawie przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej nie podejmują oni

Coraz większe zainteresowanie NGO w Bydgoszczy

Bydgoskie inkubatory mają szeroki wachlarz działań niosących pomoc dla osób indywidualnych i różnorodnych organizacji. W 2016 roku po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację do inkubatora organizacji pozarządowych. Inicjatywa spotkała się ze

Inwestycje na lokalnym rynku pracy

Bydgoszcz pretenduje do bycia miastem innowacji i udogodnień dla nowo powstających firm i lokalnych przedsiębiorców. Każdego roku w mieście przybywa także start-upów, co wzmacnia wizerunek Bydgoszczy w biznesowym postrzeganiu miejsca

Pracodawcy chętniej zatrudniają niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to wciąż temat tabu. Wynika to jednakowo ze stereotypów, które wciąż nieustraszenie krążą oraz ze zwykłej ludzkiej ignorancji. Ile w tym krzywdzących działań niepodejmowanych w strukturze rynku

Być nauczycielem w Bydgoszczy

Wiele się mówi o rynku pracy w Bydgoszczy. Najczęściej, że kandydaci do pracy są niedostosowani do potrzeb rynkowych. Często zarzuca się także słaby poziom kształcenia nie tylko wyższego, czy zawodowego,

Bydgoscy studenci nie próżnują

Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że sam dyplom nie wystarcza, by zdobyć pracę i zapewnić sobie dobrą przyszłość. Dlatego większość obecnych studentów podejmuje słuszną decyzję, aby połączyć naukę z pracą.

Bydgoski rynek pracy potrzebuje fachowców

Bezrobocie w Bydgoszczy jest najniższe od 2010 roku. Stopa bezrobocia wynosi aktualnie 4,3%. To praktycznie idealna sytuacja. Jednak tylko z pozoru. Każda sytuacja to zawsze dwie strony konfliktu. Podobnie jest