Zastępca kanclerza ds. administracyjnych (nr 0865)