Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego