Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego(nr 3699)