Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska (nr 2406)