Technik technologii żywności -oferta pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy (nr 1549)