Stażysta/młodszy asystent w sekcji higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytków