Starszy specjalista w oddziale inwestycji sojuszniczych (nr 3617)