Starszy geodeta w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydziału nieruchomości i zakwaterowania wojsk (nr 0018)