Stanowisko ds. zajęcia pasa drogowego w wydziale zarządzania pasem drogowym (nr 0310)