Stanowisko ds przyznawania i wypłat zasiłków (nr 3964)