Sprzątaczka z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 1/8 etatu (nr 2378)