Samodzielny informatyk w oddziale logistycznych systemów informatycznych i indeksacji(nr 0221)