Salowa - oferta pracy dla osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (nr 0718)