Robotnik gospodarczy - oferta w ramach robót publicznych dla osoby zarejestrowanej w pup towarzystwo gimnastyczne "sokół" w inowrocławiu (nr 0355)