Robotnik gospodarczy -oferta pracy w ramach robót publicznych dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w pup (nr 0838)