Referent w Samodzielnej Sekcji Kontrolingu Finansowego