Referent ds. administrowania (lub obsługi) rachunkami detalicznymi