Praktykant/Praktykantka-kontrakt drogowy, tramwajowy