Pracownik ochrony- oferta pracy dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( nr 2422)