Pracownik ochrony-oferta pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (nr 2802)