Pracownik gospodarczy - oferta pracy dla osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (nr 2403)