Pracownik do utrzymania czystości na targowisku(nr 3853)