Pracownik do spraw logistyki i zaopatrzenia(nr 1368)