Pracownik administracyjny- oferta pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy (nr 0699)