Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (nr 4032)