Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (nr 3570)