Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (nr 2773)