Porządkowa w Dziale Administracyjno - Gospodarczym CM