Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (nr 4026)