Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (nr 3572)