Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (nr 1999)