Pedagog w środowiskowym domu samopomocy/dzienny ośrodek wsparcia(nr 2877)