Opiekun dzieci i młodzieży (przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)(nr 4273)