Operator koparki (nr 2843)- praca na terenie powiatu świeckiego