Nauczyciel wychowania przedszkolnego / edukacji wczesnoszkolnej - Animator kultury