Nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka z niepełnosprawnością (nr 0507)