Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych