Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych na kierunku technik elektryk