Nauczyciel przedmiotów zawodowych dla zawodu technik programista, przedmiot: "Programowanie aplikacji desktopowych"