Młodszy wychowawca działu penitencjarnego(nr 1782)