Młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego(nr 2926)