Młodszy instruktor działu informatyki i łączności (nr 1114)