Mechanik samochodowy sekcji wsparcia technicznego wydziału transportu (nr 3840)