Mechanik samochodowy sekcji wsparcia technicznego wydziału transportu (nr 2693)