Mechanik samochodowy sekcji wsparcia technicznego wydziału transportu (nr 0054)