Mechanik samochodowy sekcji wsparcia technicznego wydziału transportu kwp w bydgoszczy (nr 1627)