Logopeda, oligofrenopedagog lub psychopedagog - nauczyciel wspomagający (nr 0835) praca inowrocław/janikowo