Kosiarz - robotnik ogrodniczo-gospodarczy (nr 3554)