Kosiarz - robotnik ogrodniczo-gospodarczy (nr 1759)